Bầu Tùng – Đức Thắng GPRS (kỳ 2): Người Việt đại náo ở thánh đường Liverpool

“Đặt chân đến Anfield tôi mới dám tin là mình đã ở đấy. Hơn thế nữa lại còn đại diện cho Việt Nam chơi bóng trên thánh đường của Liverpool”.