34 -year -old Rossi đã phá vỡ cánh cửa của Manchester United Golden Tong 5 độ, mức độ thứ 5 của trận đấu bóng đá trong bao lâu

34 -year -old Rossi đã phá vỡ cánh cửa của Manchester United Golden Tong 5 độ trong 5 độ [mất bao lâu trong các trận bóng đá]: Trang web này thể thao ngày 28 tháng 11