Cristiano Ronaldo đã đào mộ: Không bao giờ đến Manchester City Manchester United người hâm mộ: Dám đi Burn Jersey Bolawins Slot

Cristiano Ronaldo đã đào mộ: Không bao giờ đến Manchester City Manchester United người hâm mộ: Dám đi Burn Jersey [Slot Bolawins]: Thể thao trên trang web này được báo cáo vào ngày 27 tháng 8: Nhiều phương tiện truyền thông nói rằng Ronaldo sẽ đến Manchester City chỉ là vấn đề thời gian, Rightfor một số người hâm mộ Manchester United, đây là một sự thật không thể chấp nhận được.