Rời Hà Nội, Quang Hải bất ngờ đến Cần Thơ

Rời Hà Nội, Quang Hải bất ngờ đến Cần Thơ

Theo đó, tiền vệ Nguyễn Quang Hải đã có mặt tại Cần Thơ vào ngày 11/05 vừa qua. Anh đến miền đất Tây