Báo động đỏ cho Hoàng Anh Gia Lai: Cổ động viên đã hết kiên nhẫn, tuyên bố sẽ giải tán hội nếu đội bóng không thay đổi

Báo động đỏ cho Hoàng Anh Gia Lai: Cổ động viên đã hết kiên nhẫn, tuyên bố sẽ giải tán hội nếu đội bóng không thay đổi

Từ trước đến nay, hội CĐV của Hoàng Anh Gia Lai luôn được coi là những người cuồng nhiệt, trung thàn