Khoảnh khắc cố HLV Alfred Riedl bật khóc trước ân nhân người Việt Nam: “Anh ấy đã cứu sống tôi”

Khoảnh khắc cố HLV Alfred Riedl bật khóc trước ân nhân người Việt Nam: “Anh ấy đã cứu sống tôi”

HLV Alfred Riedl bật khóc khi gặp lại ân nhân hiến thận người Việt Nam vào năm 2011 (Nguồn: TV One I