Lần đầu tiên sau 16 năm!Messi Cristiano Ronaldo và đã bỏ lỡ Champions League trong top 8 của Champions League đã kết thúc Live Skor88

Lần đầu tiên sau 16 năm!Messi Cristiano Ronaldo đã kết thúc kỷ nguyên của top 8 của Champions League.[Live Skor88]: Thể thao trên trang web này được báo cáo vào ngày 11 tháng 3: Tại Paris tối nay, Barcelona không thể lặp lại phép lạ Nork Kampami 4 năm trước. Nhưng lý do tại sao phép lạ là một phép lạ là vì một thế kỷ.