OceanJSCdámthayđổihayđờiđổithay?

Xây dựng nền móng từ lứa cầu thủ trẻ và bồi thêm chất phủi vào lực lượng, Ocean JSC đang thay đa đổi thịt từng ngày với những quyết định mang tính táo bạo từ băng ghế huấn luyện cho đến cầu thủ trên sân.