ViệtOscar-chànglãngtửđanăng

ViệtOscar-chànglãngtửđanăng

Gia nhập Đại Việt SC cùng lứa trẻ 9X và tài năng của Trường TDTT Bắc Ninh, Việt Oscar cùng những Nam Sư Tử, Cường Zôn, Minh Báo Đen, Nghị Tê Giác, Tuất Chó sói, Linh Gấu, Thực Bọ Cạp… tạo thành một tổ Đại Việt Từ Sơn khét tiếng.